IT-medewerkers volgen vaker opleidingen – certificaten zijn belangrijk.

Blog
0

Het belang van permanente scholing, levenslang leren is de mantra van overheid en de beroepsopleiding. Dit gaat op voor alle beroepen, maar geldt vooral voor IT-personeel. Door de korte levenscycli van producten,  de snelle ontwikkeling van informatietechnologieën en de druk van fabrikanten staan IT-professionals voortdurend onder druk om zich bij te scholen.Zowel fabrikanten als klanten vragen veel en verlangen dat de kennis up-to-date is. Vanuit de fabrikanten wordt geeist dat het personeel de technische specificaties kent en klanten kunnen verwachten dat het personeel volgens de ISO 9001-certificeringsprincipes voldoet. Een kwaliteitsmanagementsysteem kan helpen hier het overzicht over te bewaren,

Als manager van een team dat zich bezighoudt met de verkoop van hardware, software en IT-diensten die rechtstreeks worden verkocht via telefoon en online shops, is Bianca Tufano verantwoordelijk voor de bijscholing van haar vijf medewerkers.

“Verdere ontwikkeling, zowel professioneel als persoonlijk, is een centraal thema voor ons in het team – en dat begint al op de eerste werkdag. Wij bieden een basisopleiding, bijvoorbeeld over het onderwerp telefoonacquisitie; de deskundigen daarentegen krijgen een verdere ontwikkeling in technologische onderwerpen, zoals IT-beveiliging”.

Gemiddeld krijgt haar team tot twee keer per maand een opleiding van ongeveer een uur over verschillende onderwerpen. “We verkopen minder losse producten, maar meer totaaloplossingen. Dit maakt ons werk veeleisend en vereist de voortdurende ontwikkeling van onze werknemers – misschien zelfs meer dan in andere bedrijfstakken,” aldus Tufano. Ze vergelijkt het met de IT-industrie waar ze voorheen in werkte. Bijscholing is zowel beroepsmatig als persoonlijk waardevol.

Voor grote bedrijven met vele duizenden medewerkers kan een eigen opleidingsinstituut rendabel zijn. Een groot IT-systeembedrijf (>12000 medewerkers) biedt zijn eigen academie aan, omdat het bedrijf geen eigen product heeft en de werknemers dus vertrouwd moeten zijn met producten van andere bedrijven. Een andere reden ligt in de gedecentraliseerde bedrijfsstructuur met talrijke ondernemingen.

Via de academie is er een uitwisseling tussen werknemers over de locaties heen, en de opleidingen zijn een ontmoetingsplaats voor deskundigen en degenen die deskundigen willen worden, altijd met de bedoeling dat de werknemers hun taken zo goed mogelijk kunnen vervullen.

Uit de huidige onderzoeken blijkt dat de permanente educatie in IT-beroepen boven het gemiddelde ligt. Hoe beter gekwalificeerd mensen zijn, hoe groter hun deelname aan permanente scholing. Omdat IT-werknemers over het algemeen jonger en beter opgeleid zijn, nemen zij intensiever deel aan seminars dan in andere beroepen en sectoren.

Er was vorig jaar een daling van het aantal geboekte IT-opleidingen te zien, een kwart minder in 2021 ten opzichte van 2020. Dit is voor het grootste deel een gevolg van de pandemie en zal waarschijnlijk snel weer veranderen, vooral om de meest recente  certificaten van fabrikanten te hebben.

Opleidingscertificaten worden afgegeven door de fabrikanten en bepalen het parate kennisniveau van de houder. Dit kan zowel product-kennis als ervaring zijn. Sommige fabrikanten bieden hun seminars voor certificeringen gratis aan, andere vragen een vergoeding.

Ook voor de IS0 9001-certificering, waarvoor ook een bewijs van kwalificatie van het personeel nodig is. De ISO 9001-norm bepaalt dat organisaties zelf vastleggen wat de functionele en technische eisen en competenties moeten zijn om de klanteneisen en wensen te kunnen garanderen.

Meer over

LB

Deel dit artikel

Lees ook

Bestel nu de nieuwe special: Alles over Artificiële Intelligentie

De ontwikkelingen op het gebied van Artificiële Intelligentie volgen elkaar snel op. Je kunt er niet alleen artikelen mee (door laten) schrijven, foto...

Windows Terminal Preview 1.21 biedt bufferherstel en virtueel notitieblok

Microsoft heeft de nieuwe Windows Terminal Preview 1.21 uitgebracht na ruim drie maanden. Deze preview introduceert nieuwe en experimentele functies v...

0 Praat mee