Rootrechten gericht toekennen met sudo

Daniel Dupré
0

Inhoudsopgave

  Inleiding

  Alweer een wachtwoord invullen? Dat hoeft niet altijd. Wat zinvol is op een server, is irritant op een thuis-pc. Met sudo kun je wachtwoordverzoeken en shares aan je eigen wensen aanpassen, op een manier waarbij veiligheid en gemak in evenwicht zijn.

  Bij veel Linux-distributies is sudo standaard geïnstalleerd. Het heeft het klassieke root-account voor desktopsystemen overbodig gemaakt. Inloggen als root hoeft niet meer en je hebt er ook geen apart wachtwoord meer voor nodig. In plaats daarvan kan een gebruiker die je tijdens het installeren hebt aangemaakt commando’s uitvoeren met de privileges van de systeembeheerder door voor een commando sudo in te voegen. Maar sudo is niet alleen een soort van loper waar je overal mee binnenkomt, maar eerder een digitaal sluitsysteem. Bij de instellingen kun je in detail vastleggen wie welk programma als ‘superuser’ – of als andere gebruiker – mag uitvoeren en of daar een wachtwoord voor nodig is.

  Bij computers met slechts één gebruiker vervalt het gebruik van twee verschillende wachtwoorden (gebruiker en root), terwijl je toch alleen maar als gebruiker bent ingelogd. Je kunt bovendien het vragen naar een wachtwoord volledig uitschakelen en benaderingen in een logboek laten bijhouden.

  Bij multi-usersystemen biedt sudo het voordeel dat je rootrechten kunt delen met meerdere gebruikers, maar elke gebruiker zich met zijn eigen wachtwoord moet identificeren – als er al naar wordt gevraagd. Indien nodig kun je je bij sudo authentiseren met een FIDO-beveiligingsstick, vingerafdrukken of gezichtsherkenning in plaats van wachtwoorden, zie c’t 9/2019, p.84.

  Makkelijker werken met sudo

  Inmiddels is sudo bij veel Linux-distributies standaard al geïnstalleerd. Bij onder andere Fedora, Ubuntu en systemen die daarop zijn gebaseerd zoals Linux Mint, is sudo zo geconfigureerd dat de gebruikers van een bepaalde groep het zonder beperkingen kunnen gebruiken. Die administratieve groep wordt admin, sudo of wheel genoemd, afhankelijk van de distributie en de versie.

  Meestal moet je sudo gebruiken wanneer je als normale gebruiker een opdracht op de terminal wilt uitvoeren met de rechten van de systeembeheerder, bijvoorbeeld om software te installeren. Om dat te doen, voeg je eenvoudigweg sudo toe vooraan het commando, bijvoorbeeld sudo apt install hello om het pakket hello te installeren. Als je je vervolgens voor sudo kunt authentiseren, wordt het commando uitgevoerd met de vereiste rechten. Kleine tip: als je vergeten bent een commando met sudo te starten, typ dan gewoon sudo !!. De bash-shell vervangt de uitroeptekens door het eerder ingevoerde commando inclusief alle parameters.

  Het authenticatieproces onthoudt sudo meestal enkele minuten, zodat je het wachtwoord niet telkens hoeft in te typen. Ondanks die functie om het makkelijker te maken, worden complexere taken toch snel omslachtig, omdat je niet moet vergeten telkens sudo voor elk commando te zetten. Als je meerdere commando’s achter elkaar als root wilt uitvoeren, open dan een rootshell met sudo -i (ezelsbrug: i als in interactief). Daar kun je de commando’s dan zoals gebruikelijk uitvoeren.

  sudo

  Met sudo krijg je rootrechten met je gebruikerswachtwoord.

  Om een bestand met rootrechten te bewerken, open je het met sudoedit, wat hetzelfde is als sudo -e. Sudo maakt er een beveiligde kopie van en opent die met de standaard ingestelde editor, zoals Nano, Emacs of Vim. Daarvoor raadpleegt sudo de variabelen SUDO_EDITOR, VISUAL en EDITOR, of het valt terug op de standaardinstelling van het systeem. Zodra je de wijzigingen hebt gemaakt, kopieert sudo het bestand terug en verwijdert het tijdelijke bestand. De editor en het tijdelijke bestand hebben de rechten van de gebruiker, alleen voor het lezen en het schrijven van het bestand gebruikt sudoedit de hogere rechten. Aangezien het bestand pas terug wordt gekopieerd als de editor gesloten wordt, kun je tussenliggende toestanden opslaan zonder dat je een actuele configuratie per ongeluk onbruikbaar maakt.

  Met sudo kun je commando’s niet alleen als root, maar ook als elke andere gebruiker uitvoeren. Om dat te doen, voeg je aan sudo de optie -u en de gewenste gebruikersnaam toe. Die functie kun je bijvoorbeeld testen met de systemgebruiker bin.

  sudo -u bin id

  De tool id toont de huidige effectieve gebruikers-ID en de lijst van geassocieerde groepen en is daarom zeer nuttig bij het testen van de sudo-configuratie.

  Sudo-configuratie

  De rechten voor sudo zijn vastgelegd in /etc/sudoers. Die kun je het beste bewerken met visudo. Het commando opent /etc/sudoers met de in het systeem standaard ingestelde editor, net zoals dat met sudoedit gaat. Dat hoeft niet per se de vi-editor te zijn. Visudo doet ongeveer hetzelfde als sudoedit, maar controleert bij het afsluiten van de editor de configuratie ook nog op syntaxfouten. Als er een probleem wordt gevonden, geeft het aan waar de fout zit en biedt het aan om het bestand opnieuw te bewerken. Om ervoor te zorgen dat je jezelf niet bij je eigen systeem buitensluit, is het aan te raden om altijd Visudo te gebruiken. Bovendien is het slim om vooraf in een apart terminalvenster met sudo -i in te loggen. Die rootshell laat je dan openstaan. Mocht er dan iets misgaan met de configuratie, dan heb je altijd nog een voet tussen de deur en kun je de wijzigingen weer ongedaan maken of de fout corrigeren.

  sudo, visudo

  Visudo opent het sudo-configuratiebestand in je favoriete editor en beschermt tegen fouten door de syntaxis van het bestand te controleren voordat het wordt opgeslagen.

  De syntaxis van het sudoers-bestand is even wennen. Het stamt nog uit de oude Unix-tijden. Aan het begin van het bestand worden de basisinstellingen van sudo gedefinieerd via defaults. Dan volgt een sectie om aliassen te definiëren. Daar later meer over. In eerste instantie zijn de secties vanaf ‘User privilege specification’ interessant:

  root ALL = (ALL:ALL) ALL
  (…)
  %sudo ALL = (ALL:ALL) ALL

  Die regels zeggen dat zowel de gebruiker root als gebruikers van de groep sudo, ongeacht hun groeps-ID (Run-as), alle commando’s (Cmnd) mogen uitvoeren op alle machines (Host). De configuratie zou je als volgt kunnen interpreteren:

  Wie Waar = (Als wie) Wat
  User Host = (Run-as) Cmnd

  De sudo-vermelding begint met wie er sudo mag gebruiken. Gebruikersnamen schrijf je zoals normaal en groepen worden voorafgegaan door een procentteken. Meerdere vermeldingen kun je scheiden met een komma (alex,bert,%wheel). De host kan de naam van de computer zijn, maar ook het ip-adres of een ip-bereik. Gebruik bij twijfel daar altijd ALL om problemen te voorkomen. Na het gelijkteken wordt tussen haakjes aangegeven onder welke user- en groeps-ID de processen moeten draaien. Ten slotte voer je de gewenste commando’s in, inclusief het volledige pad, die je ook door een komma van elkaar scheidt. Cmnd accepteert ook directory’s en past de regels dan toe op alle programma’s die in een directory staan, maar niet op mogelijke subdirectory’s. De hier gespecificeerde programma’s moeten alleen bewerkbaar zijn door root en moeten bij voorkeur in /usr/bin, /usr/local/bin of soortgelijke directory’s staan. Als een sudo-regel verwijst naar een script dat is opgeslagen in de eigen home-map, dan zou een aanvaller dat kunnen vervangen en zich rootrechten kunnen toe-eigenen.

  Bij nieuwere versies is er bovendien /etc/sudoers.d/, waarmee je de configuratie kunt opsplitsen in verschillende bestanden. Op die manier zal een update aanpassingen die een gebruiker gemaakt heeft niet overschrijven. De aanwijzing #includedir /etc/sudoers.d aan het eind van het sudoers-bestand laadt de individuele configuratiedelen gesorteerd op bestandsnaam. De volgorde van de regels is van belang omdat een latere regel de aanwijzingen van eerdere verklaringen overruled. Het commando sudo -l vertelt je welke rechten de actuele sudo-configuratie toestaat. Het verwerkt aliassen, groepslidmaatschappen en ip-informatie en toont de bestaande regels die gelden voor de actuele gebruiker.

  VPN-voorbeeldscenario

  We geven een voorbeeld hoe sudo gebruikt kan worden. Binnen een gezin delen Alex, Bert en Charlie een laptop, elk met een eigen account. Gebruiker Alex wil WireGuard gebruiken om een VPN-verbinding met het kantoor tot stand te brengen. Maar alle andere gebruikers moeten die verbinding kunnen verbreken zonder een wachtwoord in te hoeven voeren, voor het geval Alex dat vergeten is. Bovendien moeten alle gebruikers ook zonder wachtwoord een VPN-verbinding naar huis kunnen maken en met een VPN-aanbieder in de VS. Daarvoor kun je beter een nieuw bestand aanmaken met Visudo:

  visudo /etc/sudoers.d/10-vpn

  Je kunt wel meteen alle gebruikers en commando’s invoeren, maar de sudo-configuratie zou dan wat onoverzichtelijk worden. Het is dan handig om eerst enkele aliassen te definiëren. Voor elk type (User, Host, Run-as, Cmnd) is er een alias-commando. De aliasnaam mag alleen bestaan uit hoofdletters, underscores en cijfers. Als je aan het eind van de regel \ typt, negeert sudo het regeleinde bij het interpreteren van de informatie.

  Cmnd_Alias VPN=
  /usr/bin/wg-quick up vpn-home, \
  /usr/bin/wg-quick up vpn-usa, \
  /usr/bin/wg-quick down
  User_Alias FAMILY = alex,bert,charlie

  sudo maakt bij de commando’s ook onderscheid tussen argumenten en opties. In het voorbeeld omvat de alias VPN alleen de genoemde oproepen van wg-quick. Sudo kan daar en bij hosts ook overweg met wildcards, zoals /usr/bin/wg-quick up*. Als je alleen het pad specificeert, accepteert sudo ook alle argumenten. Als je dat wilt voorkomen, dan plaats je twee dubbele aanhalingstekens achter het commando (/bin/id “”).

  De volgende stap is om de aliassen in de eigenlijke regels gebruiken. Met de onderstaande regels mogen users die in FAMILY zijn gedefinieerd de commando’s uitvoeren die in VPN staan vermeld. De optie NOPASSWD: voor de commando’s geeft aan dat de authenticatie met een wachtwoord wordt overgeslagen.

  FAMILIE ALL = NOPASSWD: VPN
  alex ALL = /usr/bin/wg-quick up vpn-kantoor

  Alex mag ook de VPN-verbinding met kantoor tot stand brengen. De ontbrekende Run-as-entry vervangt sudo automatisch door (root).

  Je kunt de aliassen combineren met andere aliassen of waarden. Zo zijn bijvoorbeeld FAMILY,FRIENDS en FAMILY,dirk mogelijk.

  bert ALL = VPN,/bin/id

  Sluit Visudo af om de wijzigingen toe te passen. Als Visudo een fout in de configuratie vindt, kun je met e de editor opnieuw openen of de wijzigingen met x weggooien. De derde optie Q kun je beter vermijden: daarmee slaat Visudo het bestand toch op, maar is sudo onbruikbaar totdat de fout verholpen is. Als Visudo niets te klagen heeft , kun je met sudo -l de regels weergeven. Gebruik sudo -l -U bert om de actieve regels voor gebruiker Bert te controleren. Houd er rekening mee dat Visudo de paden van de commando’s of hun opties niet controleert. Dat is een mogelijk bron voor fouten waar je zelf op moet letten.

  Geavanceerde sudo-configuratie

  Je kunt voor programma’s een hashwaarde opslaan. Sudo controleert die en voert het commando alleen uit als de checksum ongewijzigd blijft . Dat kan zinvol zijn als bijvoorbeeld een script om een speciale reden niet in een beveiligde directory staat. Gebruik sha256sum om te weten te komen wat de hashwaarde is:

  sha256sum /home/bert/bin/skript.sh

  Schrijf het resultaat vervolgens in de sudoers-regel direct voor het pad van het commando en zet ‘sha256:’ voor de hash-procedure:

  bert ALL=(ALL) sha256:f1523[…]6bc0e4 /home/
  bert/bin/skript.sh

  Wil je de optie NOPASSWD: gebruiken, dan moet die nog voor de hashwaarde-entry komen te staan.

  Zoals eerder vermeld, onthoudt sudo de authenticatie enkele minuten. Bij elke aanroep wordt de timer gereset. Om het vragen naar het wachtwoord te forceren, bijvoorbeeld om de NOPASSWD-optie te testen, voer je sudo uit met de optie -k. In het sudoers-bestand kun je de duur van de timer instellen met de optie timestamp_ timeout.

  Defaults timestamp_timeout = 10

  De waarde staat voor minuten, waarbij de decimale waarden zoals 2.5 toegestaan zijn. Als de waarde 0 is, wordt er altijd om authenticatie gevraagd en als de waarde negatief is, zoals -1, vervalt de ontgrendeling pas nadat de computer weer opnieuw opgestart is. Sudo slaat de authenticatie alleen op voor de betreffende terminalsessie. Als je wilt dat sudo systeembreed zonder authenticatie werkt, gebruik je de volgende optie:

  Defaults timestamp_type = global

  Sudo biedt nog veel meer mogelijkheden, maar dat is veel te uitgebreid om hier allemaal te bespreken. Meer informatie vind je in de sudo manual pages en de in de archlinux wiki-pagina’s.

  Sudo past niet altijd

  Ook al is sudo uiterst praktisch, het is niet in alle gevallen de ideale tool. De applicatie draait in de context van de rootgebruiker. Dat is vooral problematisch bij grafische programma’s. Als je bijvoorbeeld slechts één bestand in /etc wilt bewerken, heeft het weinig zin om Gedit met rootrechten te starten. In dat geval zou je sudoedit kunnen gebruiken om gedit in de variabele VISUAL in te voegen.

  VISUAL=gedit
  sudoedit /etc/issue

  Helaas werkt dat niet zonder problemen: als Gedit al gestart is, wordt het bestand met die programma-instantie geopend. Sudoedit ziet dat niet, gaat ervan uit dat het proces van Gedit klaar is en ziet een onveranderd bestand.

  Een alternatief voor sudoedit is het GVFS (Gnome Virtual File System) en het speciale pad admin://, dat gebruikt wordt door Cinnamon, Gnome en Ubuntu. Om het bestand /etc/issue te bewerken, roep je Gedit op met gedit admin:///etc/issue of zoek je het op door het pad met Ctrl+L in een openstaand dialoogvenster in te voeren. GVFS zal dan toestemming vragen met behulp van polkit. Hoe je met polkit aan de slag gaat, lees je in c’t 12/2020, vanaf pagina 156.

  Na succesvolle authenticatie kun je het bestand bewerken zonder Gedit met rootrechten uit te hoeven voeren. Dat werkt ook met de Nautilus-bestandsmanager en andere programma’s die GVFS gebruiken. Los van de security heeft het gebruik van admin:/// het voordeel dat de programma’s de instellingen van de gebruiker blijven gebruiken, zoals de bladwijzers in Nautilus.

  Veilig zonder wachtwoord

  In plaats van alles overkoepelende rechten verleent sudo gerichte toegang. Sudo is op het eerste gezicht complex. Als je je erin verdiept, krijg je er veel flexibiliteit voor terug. Er wordt dan alleen nog maar om wachtwoorden gevraagd als dat ook echt noodzakelijk is. Andere gebruikers kun je meer rechten geven zonder dat je daar als beheerder wakker van hoeft te liggen.

  (dit artikel is verschenen in c’t 12/2020, p. 152, met medewerking van Keywan Tonekaboni)

   

  Wil je op de hoogte blijven van het laatste IT-nieuws en de nieuwste online-artikelen? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief:

  Ontvang elke week het laatste IT-nieuws, de handigste tips en speciale aanbiedingen.

   

  Meer achtergronden lees je in c't 06/2024

  Meer over

  Software

  Deel dit artikel

  Daniel Dupré
  Daniel DupréDaniel koestert een liefde voor het in elkaar zetten van zinnen en van computers, en heeft in c't een prachtige mogelijkheid gevonden om beide te combineren.

  Lees ook

  Wat is de beste Linux distributie? Zo kies je zelf een geschikte Linux!

  Een Linux-distributie biedt een gebruiksklaar en samenhangend totaalpakket voor je pc. Maar hoe kies je de beste Linux distributie voor jou?

  Welke Windows heb ik? Welke Windows-versies zijn er eigenlijk?

  Windows 11 komt uit in verschillende edities en voor sommige licenties krijg je een gratis upgrade, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

  0 Praat mee
  avatar
    Abonneer  
  Laat het mij weten wanneer er