Softlink 1909036

c't 9/2019, p.36

Windows makkelijker bedienen

Registersleutel voor het uitschakelen van de schermvergrendeling

Registersleutel Windows-fotoweergave gebruiken

Besturingssysteemfuncties

ToetsencombinatieWindowsWindowsWindowsActie
78.110
Alt+Shiftxxxwisselt tussen de invoertalen
Windows-toetsxxxroept Startmenu/Startbalk op; door te typen begint het zoeken
Windows+Axopent het informatiecentrum
Windows+Exxxopent Windows Verkenner
Windows+Fxxopent zoeken naar bestanden en mappen
Windows+Ctrl+Fxxxopent zoeken naar computers
Windows+Gxwisselt tussen de gadgets op de sidebar
Windows+Ixxopent de Instellingen
Windows+Kxxverbinding met apparaten maken
Windows+Lxxxvergrendelt de desktop
Windows+Oxxvergrendelt het automatisch draaien van het scherm
Windows+Pxxxdialoog voor het uitbreiden van het scherm naar andere monitoren
Windows+Qxactiveert Cortana
Windows+Rxxxopent de dialoog Uitvoeren
Windows+Sxactiveert het zoekveld
Windows+Uxxopent de instellingen voor Toegankelijkheid
Windows+Uxopent de instellingen voor Toegankelijkheid
Windows+Wxzoeken in de Instellingen
Windows+Wxopent de Windows-Ink-werkruimte (vanaf versie 1607)
Windows+Xxxopent het administratormenu
Windows+spatiexbrengt sidebar en gadgets naar de voorgrond
Windows+spatiexxschakelt tussen de geïnstalleerde invoertalen
Windows+Ctrl+spatiexxterug naar de laatst gebruikte invoertaal
Windows+Alt+Enterxxopent het Media Center
Ctrl+Alt+Delxxxdialoog met snelkoppelingen naar vergrendelen, andere gebruiker, afmelden en meer
Ctrl+Escxxxopent startmenu/startbalk
Ctrl+Shift+Escxxxopent Taakbeheer
Windows+F1xxxWindows-help (Windows 10: browser met Bing)
Alt+Shift(links)+Numxxxtoetsenbordmuis aan/uit
Windows+Pausexxxopent Configuratiescherm/Systeem
Windows+plusxxxbeeldschermloep (vergroting instellen met Windows+plus en Windows+min, afsluiten met Windows+Esc)

Taakbalk

ToetsencombinatieWindowsWindowsWindowsActie
78.110
Klikxxxstart het programma dan wel gaat er naartoe
Shift+klik/klik met muiswieltjexxxstart het programma dan wel een andere instantie ervan
Ctrl+Shift+klikxxxstart het programma als administrator
Rechtsklikxxxopent het snelmenu
Shift+Rechtsklikxxxsysteemmenu van programma, bij gegroepeerde taken het venstermenu
Ctrl+Klik op groepxxxwisselt tussen de vensters van een groep
Windows+Txxxwisselt tussen de taken op de taakbalk
Windows+1/2/3/...xxxstart het 1e/2e/3e/... programma op de taakbalk dan wel haalt het naar de voorgrond
Windows+Alt+1/2/3/...xxxopent de spronglijst van het 1e/2e/3e/... programma op de taakbalk
Windows+Shift+1/2/3/...xxxstart een nieuwe instantie van het 1e/2e/3e/... programma op de taakbalk
Windows+Ctrl+Shift+1/2/3/...xxxstart het 1e/2e/3e/... programma op de taakbalk als administrator
Windows+Bxxxga naar het informatiedeel van de taakbalk (naast de klok)

Vensterbeheer

ToetsencombinatieWindowsWindowsWindowsActie
78.110
Windows+Dxxxlaat de desktop zien; weer terug door nog een keer te drukken
Windows+Mxxxminimaliseert alle minimaliseerbare vensters; terug met Windows+Shift+M
Alt+spatiexxxroept het systeemmenu van het actieve venster op
Alt+F4xxxsluit het actieve venster
Windows+ ,xxtijdelijke blik op het desktop (peek)
Windows+links/rechtsxxxvensters op de linker/rechter schermhelft inpassen; met nog een keer drukken verschuiven ze naar de volgende monitor
Windows+omhoogxxxwisselt de venstertoestand van geminimaliseerd via normaal naar maximaal
Windows+omlaagxxxwisselt de venstertoestand van gemaximaliseerd via normaal naar minimaal
Windows+Shift+links/rechtsxxxverplaatst het actuele venster naar de vorige/volgende monitor
Windows+Shift+omhoogxxxvergroot het actieve venster tot aan de boven- en onderrand; de breedte blijft gelijk
Windows+Homexxxminimaliseert alle fenster met uitzondering van het actieve
AltGr + ↓xzet het scherm op zijn kop
AltGr + ↑xzet het scherm weer normaal
AltGr + ← bzw.xdraait het scherm 90° linksom respectievelijk rechtsom

Switchen tussen vensters

ToetsencombinatieWindowsWindowsWindowsActie
78.110
Alt+Escxxxwisselt meteen tussen alle geopende vensters
Alt+Tabxxxtoont overzicht van alle geopende vensters
Alt+Ctrl+Tabxomschakelen tussen de vensters met Flip 3D
Windows+Tabxwisselt tussen alle geopende vensters
Windows+Tabxwisselt tussen apps (apps, niet desktopprogramma's)
Windows+Tabxopent taakoverzicht
Windows+Ctrl+Dxmaakt een nieuwe virtuele desktop
Windows+Ctrl+links/rechtsxgaat naat vorige/volgende desktop
Windows+Ctrl+F4xsluit de actuele desktop

Standaard toetsencombinaties in programma's

ToetsencombinatieActie
Alt / F10wisselt naar menu- respectievelijk ribbonbalk
Ctrl+Aalles selecteren
Ctrl+C / Ctrl+Insertkopiëren
Ctrl+Fzoeken
Ctrl+V / Shift+Insertinvoegen
Ctrl+Xknippen
Ctrl+Zlaatste actie ongedaan maken (en die actie weer opnieuw uitvoeren met CtrlY)
F1help
Ctrl+F4sluit het actieve document, maar niet het programma
Shift+F10 / rechtskliksnelmenu

Screenshots

ToetsencombinatieWindowsWindowsWindowsActie
78.110
PrtScnxxxscreenshot van de hele desktop naar het klembord kopiëren
Alt+PrtScnxxxscreenshot van het actieve venster naar het klembord kopiëren
Windows+PrtScnxxscreenshot als PNG-bestand in %userprofile%\Pictures\Screenshots zetten
Windows+zachterxxscreenshot als PNG-bestand in %userprofile%\Pictures\Screenshots zetten (met 'zachter' bedoelen we de hardwareknop van bijvoorbeeld een Surfac)

Verkenner

ToetsencombinatieWindowsWindowsWindowsActie
78.110
Shift+rechtsklikxxxuitgebreid snelmenu
Ctrl+Exxxwisselt naar zoekveld
Windows+Exxxopent een nieuw Verkenner-venster
Ctrl+Nxxxopent een nieuwe instantie van het huidige Verkenner-venster
Ctrl+Shift+Nxxnieuwe submap aanmaken in de weergegeven map
Alt+Pxxxschakelt de voorbeeldweergave in en uit
Alt+Shift+Pxxxschakelt de detailweergave in en uit
Ctrl+Wxxxsluit het actieve Verkenner-venster
Alt+Enterxxxeigenschappen van het geselecteerde object
F2xxxgeselecteerde element hernoemen
F3xxxwisselt naar zoekveld
F4xxxwisselt naar adresbalk
F5xxxbijwerken van de weergave
F11xxxvolledige-scherm-modus
Alt+linksxxxterug naar de laatst bezochte map, met Alt+rechts weer in de andere richting
Alt+omhoogxxxeen maplaag naar boven gaan
Del/Ctrl+Dxxxgeselecteerde element in de prullenbak stoppen
Shift+Delxxxgeselecteerde element zonder de omweg via de prullenbak definitief verwijderen
+ (cijferblok)xxxbreidt de geselecteerde map uit in de boomstructuur
– (cijferblok)xxxklapt de geselecteerde map in de boomstructuur in
x (cijferblok)xxxbreidt de geselecteerde map en alle submappen uit in de boomstructuur
Ctrl++ (cijferblok)xxxkolombreedte bij de detailweergave optimaliseren
Ctrl+Shift+cijferxxwisselt de weergave (bijvoorbeeld 1 voor 'Extra grote pictogrammen' en 6 voor 'Details')
Ctrl+muiswielxxxwisselt tussen de weergaves

Ontvang de laatste tips en informatie!

Schrijf je in voor de wekelijkse c't nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, workshops, reviews en aanbiedingen.
Ja, ik ontvang graag: