Softlink 1712050

Noud van Kruysbergen

c't 12/2017,p.50

Microsoft heeft Linux af

Gratis X-server voor Windows: VcXsrv

WSL op Windows Server zetten