commandline


Textreme teksteditor met letterlijke toeters en bellen

Bij teksteditors is de trend onder veelschrijvers al enige tijd om met zo min mogelijk afleiding te werken. Textreme doet precies het tegenovergestelde.

Meest gelezen

    c't magazine 10/2023

    Bestel nu