commandline


Textreme teksteditor met letterlijke toeters en bellen

Bij teksteditors is de trend onder veelschrijvers al enige tijd om met zo min mogelijk afleiding te werken. Textreme doet precies het tegenovergestelde.

Meest gelezen

    c't magazine 4/2024

    Bestel nu