Softlink 2304098

Marco den Teuling
Links bij het artikel uit c't magazine 4/2023 op pagina 98

Flexibele lokale opensource smarthome-besturing

Node-Red

MQTT achtergrond

Home Assistant

 

Meer informatie en tips op www.ct.nl