Softlink 2304076

Marco den Teuling
Links bij het artikel uit c't magazine 4/2023 op pagina 76

Waarom Wi-Fi 6 beter werkt en wat opvolgers gaan bieden

Besluit Nederlandse overheid over 6GHz-band

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-49492.html

Besluit Belgische overheid (BIPT) over 6GHz-band

https://www.bipt.be/operatoren/publicatie/het-bipt-effent-het-pad-voor-wifi-6e

 

Meer informatie en tips op www.ct.nl