Softlink 2303096

Daniel Dupré
Links bij het artikel uit c't magazine 3/2023 op pagina 96

Bestandsnamen onder Windows

Microsoft-documentatie:

Naming Files, Paths, and Namespaces

Maximum Path Length Limitation

 

 

Meer informatie en tips op www.ct.nl