Softlink 2303068

Alieke van Sommeren
Links bij het artikel uit c't magazine 3/2023 op pagina 68

Tips voor de beste resultaten met AI-beeldgenerators

AI-subreddit

Craiyon

Dall-E 2

DiscoDiffusion

Dreamstudio.ai (clouddienst voor StableDiffusion)

Midjourney: na aanmelden via een Discord-account kun je de resultaten en prompts van andere gebruikers inzien

Playgroundai.com: verzameling AI-afbeeldingen met prompts

Prompt-engineering tips op YouTube

PromptHero.com: zoekmachine voor AI-afbeeldingen met prompts

StableDiffusion via Huggingface

Meer informatie en tips op www.ct.nl