Softlink 2303064

Alieke van Sommeren
Links bij het artikel uit c't magazine 3/2023 op pagina 64

Wat AI-beeldgenerators kunnen en hoe je ze gebruikt

Dall-E 2

Dreamstudio

Have I Been Trained?

Midjourney

Prompt Battle

Meer informatie en tips op www.ct.nl