Softlink 2212110

Marco den Teuling
Links bij het artikel uit c't magazine 12/2022 op pagina 110

Regels en bescherming tegen drones

 

Europese ‘Droneverordening’

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0947&from=IT

Nederlandse implementatie dronewetgeving ‘Regeling onbemande luchtvaartuigen’

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-66578.html#d17e867

Vraag/antwoord-artikel Nederlandse Rijksoverheid, inclusief flowchart

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/vraag-en-antwoord/regels-drone-laag-risico

Belgische implementatie dronewetgeving

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/11/18_1.pdf#Page35

Informatie drone regelgeving Belgische overheid:

https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones

Rechtszaak over neerschieten drone (NL)

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2017:2663

Overlast van drones melden

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/vraag-en-antwoord/voorval-drone-melden

Gebieden met vluchtrestricties (NL)

https://map.godrone.nl/

https://aeret.kaartviewer.nl/index.php?@dpf_basic&mobiel=true#mappage

Gebieden met vluchtrestricties (BE)

https://map.droneguide.be/

Godrone-apps (van Luchtverkeersleiding Nederland)

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lvnl.godrone&hl=nl&gl=US

iOS: https://apps.apple.com/nl/app/godrone/id1500283686

 

Meer informatie en tips op www.ct.nl