Softlink 2211140

Daniel Dupré
Links bij het artikel uit c't magazine 11/2022 op pagina 140

Hotline

Let’s Encrypt stuurt gegevens door

Voorbeeld-log voor ct.nl

 

Venster op de voorgrond

Microsoft PowerToys

 

Ransomware versleutelt NAS

Emsisoft DeadBolt-Decryptor

 

Drivers voor iRig-microfoon

IK Product Manager voor Windows

 

Windows dempen via wifi

NirCmd (actueel op moment van schrijven: v2.86)

 

Irritante hoofdletters in webformulier

Firefox add-on: TitleCase (Firefox browser add-ons)

Chrome extension: Change Case (Chrome web store)

 

Meer informatie en tips op www.ct.nl