Softlink 2211122

Noud van Kruysbergen
Links bij het artikel uit c't magazine 11/2022 op pagina 122

Gasvoorraden via een API opvragen en analyseren

GitHub-Repository met voorbeeldcode

Altair-documentatie

Account bij de GIE aanmaken

API-documentatie als PDF

 

Meer informatie en tips op www.ct.nl