Softlink 2210070

Links bij het artikel uit c't magazine 10/2022 op pagina 70

Vloeiend videobellen

Microsoft Teams

Zoom

Jitsi Meet

Google Meet

 

Meer informatie en tips op www.ct.nl