Softlink 1806112

c't 6/2018, p.112

Formaatautomaat

MikTex: Latex-converter voor Windows

pandoc: download en documentatie van pandoc

Markdown:

- Markdown-editor MarkdownPad voor Windows

- Markdown-preview voor de editor Atom

Pandoc: templates en scripts