Softlink 1803020

Alieke van Sommeren

c't 3/2018, p. 20

Steeds meer ransomware

Ransomware identificeren