Softlink 1711077

Noud van Kruysbergen

c't 11/2017, p.77

De regels in de lucht

Kadasterkaart van de no-fly zones in Nederland

Alternatieve kaart op website drone-nieuws.nl

Laatste wijziging in droneregulering (verscherping voor recreatief vliegen en verruiming voor professioneel vliegen) die uiterlijk begin 2018 van kracht zal worden

Website van het FOD m.b.t. regelgeving voor drones in België

Inspectie Leefomgeving en Transport: verschil tussen particulier/recreatief en beroepsmatig gebruik

Rijksoverheid: drones

Dronevlieger.nl

Vliegjedroneveilig.nl