Softlink 1611134

Redactie

c't 11/2016, p.134

Cloud in a box

ziparchief met scripts

Update

Fedora 24 heeft een nieuwe kernelversie (4.6.x) uitgebracht die kleine veranderingen in de bridging-code bevat. OpenVZ kan hier blijkbaar nog niet mee overweg, het starten van de containers gaat al bij het uitvoeren van script 2_veSetup.sh mis.

Workaround: installeer in de OpenVZ-host de oude kernel 4.5.5 met het commando

dnf install kernel-4.5.5

en boot vervolgens met deze kernel in plaats van met de nieuwe.

Kernelversie controleren:

uname -a