Softlink 1610018

Alieke van Sommeren

c't 10/2016, p. 18

Wetenschappelijk onderzoek

Psychologische studie 3d-films

Genre-dependent effects of 3D film on presence, motion sickness, and protagonist perception