Softlink 1606134

Redactie

c't 6/2016, p.134

Reddingsboei versie 2

Download c't-WIMage 64-bit

Download c't-WIMage 32-bit

Media Creation Tool

FAQ bij c't-WIMage

Overal waar 'Windows 8.1' staat mag je lezen 'Windows 8.1 en Windows 10'.

Aanvullend Hotline-item

FAQ-vraagtekenIn de FAQ bij c’t-WIMage (c’t 4/2015, p.110) staat dat als je het script per ongeluk afbreekt, er een schaduwkopieschijf blijft bestaan, die je dan weer kwijt kunt raken met het commando vshadow -da. Maar ook herstelpunten zijn schaduwkopieën. Lopen deze bij het gebruik van c’t-WIMage dan geen gevaar?

FAQ-uitroeptekenHet script verwijdert bij een normale gang van zaken alleen het door hem zelf aangemaakte station met de schaduwkopie. De herstelpunten blijven bij het back-uppen met c’t-WIMage behouden. Bij het per ongeluk afbreken van het script kan het gebeuren dat het station met de schaduwkopie aangesloten blijft. Voor dit speciale geval was het advies van de FAQ om de schaduwkopie met de hand te verwijderen via het bovengenoemde commando – maar helaas werd hierbij niet gewaarschuwd voor het feit dat deze operatie ook de herstelpunten verwijdert.

Het station met de schaduwkopie kun je ook afzonderlijk verwijderen. Open daarvoor in de rootdirectory van de USB-Datapartitie het door het script aangemaakte bestand vshadowtemp.cmd met een rechtsklik/bewerken met editor. Kopieer de ID inclusief de accolades. Deze staat achter de tekenreeks SET SHADOW_ID_1=.

Start een Opdrachtprompt met administratorrechten. En verwijder met onderstaand commando het station met de schaduwkopie:

vshadow -ds={ID}