Softlink 1605100

Redactie

c't 5/2016, p.100

Goederentransport

Containers met Docker maken, aanpassen en gebruiken

Docker website

Docker Hub

Docker documentatie

Docker op de Raspberry Pi

---------------------------------

Oneliner om alle Docker-containers te stoppen en te verwijderen

docker stop $(docker ps -a -q)

docker rm $(docker ps -a -q)

----------------------------------

Toelichting bij de commando's in de tekst:

De backslashes dienen er alleen voor om een lang commando over meerdere regels onder elkaar te kunnen plaatsen, zodat alles overzichtelijker is op de commandline.

De backslash zorgt er in feite voor dat de shell alles achter de backslash negeert, zodat je er commentaar achter kunt zetten. De rest van het commando komt op de nieuwe regel na een harde return.

docker run -d --name mysql-container

-v /srv/mysqldata/:/var/lib/mysql/

-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=mysqlpwd

mysql

docker run -d --name wordpress-container

--link mysql-container:mysql

-p 8080:80

wordpress